Bookabus Việt Nam ra đời nhằm cung cấp giải pháp tốt hơn cho các vấn đề sau:

  1. Cung cấp các chuyến đi thật hài lòng cho người đặt xe.
  2. Thu nhập ổn định và tốt hơn cho đối tác của chúng tôi – những chủ xe.
  3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành giúp khách hàng và đối tác có trải nghiệm tốt hơn, và quản lý dễ dàng hơn.
  4. Cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin riêng cho lĩnh vực vận tải hành khách.
  5. Góp phần giải quyết vấn đề giao thông ở Việt Nam.

Tầm nhìn của BookaBus là trở thành giải pháp hàng đầu về Dịch Vụ Đặt Xe đưa đón ở Đông Nam Á. Dựa vào công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng và kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách.