Chính sách bảo mật

 1. Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của bạn chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ việc đặt xe và cung cấp xe cho bạn
 • Liên lạc bạn trong cho mục đích tiếp thị của BookaBus
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng
 • Giải quyết các sự vụ và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website Bookabus.vn
 • Cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Bookabus.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Bookabus.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến đặt xe và cung cấp xe.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Bookabus.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Bookabus.vn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty TNHH Bookabus Việt Nam
 • Trụ sở chính: 184A Nguyễn Thành Vĩnh, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam
 • Email: book@bookabus.vn
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Bookabus.vn thực hiện việc này.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin  

Chỉ ban quản trị Bookabus.vn mới có quyền tiếp cận thông tin người tiêu dùng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu cung cấp thông tin.

 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của khách hàng

Bookabus.vn sẽ là đơn vị trung gian đứng ra tiếp nhận khiếu nại của người của khách hàng. Khi phát hiện sự vi phạm, người khách thuê xe, chủ xe có thể gửi khiếu nại về cho Bookabus. Bookabus sẽ xem xét và hỗ trợ cùng với đứng ra làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc khiếu nại.

Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Bookabus.vn sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

 1. Cam kết

Bookabus cam kết sẽ không bán hoặc chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ mục đích gì vi phạm cam kết nêu ra chính sách bảo mật này.

Nếu bạn có thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Bookabus.vn, xin vui lòng liên hệ qua email: admin@bookabus.vn.