Chúng tôi cho thuê xe du lịch gồm các loại xe từ 4 đến 45 chỗ và xe limousine 9 và 17 chỗ. Để tìm hiểu chi tiết về loại xe và số lượng khách phù hợp vui lòng nhấp vào hình.